Bami`aagan gii awi Rayna Keetch. Gii Gaawiin gii kendsii Anishinaabe gi eyaawit. Gchi Odenaa gii ndaa.

Gii naazikodaadiwag ndoodeman Rayna, mii dash gii bibskaabiipan Skoonjikaning. Mii iw pii kina gegoo gii wnitoodt wiijiiwaaganan.

Booch gaye gaa zawebziwaat, gii ni giiwebza Rayna. Ga minoyaamgat gii nendam, kaa shwiingo gii minoyaasiiwak widi enjibaadt.

Mii dash bgoji baa dawaabjisat, miinwaa gaye aanji bmaadziwin daawaabindaat, wiin Rayna, miinwaa gaye enjibaat Binezizhaabose First Nation.